Sign in

Marketing thường tham lam trong việc “tạo ra thật nhiều cái cớ”. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, đôi khi, những danh sách chỉ 3 điều trở nên hiệu quả, nhưng chỉ cần danh sách với 4 điều trở nên thôi, mọi thứ đã thành lộn xộn? Trên thực…


Bài viết nhân dịp kỷ niệm ngày Nghệ thuật thế giới đồng thời ngày sinh của Leonardo da Vinci: 15/4.

Bạn muốn cải thiện sức khỏe? …


Làm sao để có thể thành thạo kỹ năng nghề nghiệp tối quan trọng- kỹ năng sẽ không bao giờ lỗi thời: Làm việc sâu?

Hãy đi thẳng vào vấn đề: Ngập lụt trong hộp thư đến của bạn, giữa những cuộc họp vô nghĩa và các thông báo trò…


Bạn có bắt gặp mình liên tục nhấc điện thoại trong ngày làm việc chỉ để xem có thông báo nào trên Facebook, Zalo, Viber? Hay bạn vội vàng “vồ” lấy email mới khi chúng xuất hiện trong hòm thư đến của bạn, từng cái một? …


Joe Gardner đã chú tâm vào giấc mơ trở thành một nhạc công jazz nổi tiếng đến mức điều đó ám ảnh và anh không dừng lại đến dù chỉ một chút để cảm nhận cuộc sống”.

“Đối với những nhà thơ và những nhà hiền triết, vạn vật đều…


Okay, giờ bạn đã có một doanh nghiệp và bạn đã sẵn sàng để thúc đẩy các nỗ lực xây dựng thương hiệu của mình trên môi trường trực tuyến. …


“Thương hiệu- Brand” là một trong những từ bị lạm dụng quá mức hoặc hoàn toàn bị hiểu lầm nhiều nhất. …


Chúng ta không được sinh ra để trải qua cuộc sống này một cách đơn độc. …


Có ba mẹ nào đang đi làm và cảm thấy tội lỗi khi bỏ mất trận bóng đá hay buổi trình diễn piano của con? Tôi cá là có. Gần hai thập kỷ trước, các nhà nghiên cứu đã khảo sát gần 900 chuyên gia về mối quan hệ của…


“Ego” hay còn gọi là bản ngã/cái Tôi, đề cập đến ý thức của một người về lòng tự trọng và tầm quan trọng của bản thân. …

Linh Dam

Senior Marcoms Manager | Author - https://linhdam.co/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store